Rak och Relevant äter floskler till frukost varje dag

Osvenskt, så ärligt - många känslor när det en morgon dyker upp ett mail om en kundundersökning. Normalt tycker nog många med mig att det är lite drygt med kundundersökningar, deltager mer om det verkligen fyller [...]

Förlorar du pengar på halvfärdiga produkter?

Utvecklingen inom IT- och teknikområdet accelererar allt fortare. I konkurrensen måste leverantörerna få ut produkterna allt snabbare. De interna utvecklingstiderna måste kortas, med följden att man inte alltid hinner göra de rigorösa testerna och kvalitetssäkra [...]

Engagerade medarbetare – Starkt konkurrensmedel

När vi på Antoma är ute och arbetar hos våra klienter så upplever vi att många organisationer lever med en stress som leder till otydligheter och att engagemanget minskar från medarbetarna! En orsak är att [...]

Strategisk affärsplanering med partners lönar sig alltid.

Avsaknaden av strategisk affärsplanering mellan leverantörer och deras partners fortsätter att vara en utmaning generellt i vår bransch. Hos vissa leverantörer är det en del av deras DNA men de flesta fokuserar fortfarande endast på [...]

Win-Win med lönsam kundplan?

Win-Win med lönsam kundplan? I många företag så pågår det oftast en diskussion internt mellan säljare, ledning och ibland styrelse avseende offert och förhandlingsarbetet med sina blivande eller befintliga kunder. Enkelt beskrivet så anser ledningen [...]