De orden kommer från Industrimannen Hans Cavalli-Björkman som tidigt förstod värdet av att få journalisterna på sin sida och använda dem som redskap i marknadsföring och imagebyggande. Han gjorde det framgångsrikt och lyckades ofta skapa rubriker och mediabevakning till sin fördel. Han gjorde det enkelt. Gav journalisterna vad de ville ha och vågade bjuda på sig själv. Det ser vi ofta alltför lite av. Många företags VD, försäljningschefer och marknadschefer undviker gärna journalister så långt det går av rädsla att ställas inför frågor som de inte kan svara på eller att journalister skall misstolka vad de säger och skriva något ofördelaktigt.

Vi har inte sällan för stor respekt för journalister, istället för att hantera mötet med en journalist som vilket säljmöte som helst. De flesta redaktioner har reducerats kraftigt de senaste 10 åren tack vare annonsdöden i kombination med helt nya mediavanor, vilket minskar kapaiteten att aktivt jaga nyheter och innehåll. Detta skapar möjligheter att vara proaktiv och förse journalister med relevant material.

Att se relationen med redaktioner och journalister som en nästan vanlig säljprocess är ett bra sätt att jobba aktivt med PR. Försök att, likt ett vanligt säljarbete, identifiera de målgrupper (redaktioner) som du vill påverka och personas (journalister) med deras specifika intresse- och bevakningsområden. Även om ”säljcyklerna” kan bli relativt lång och relationsbyggandet med olika journalister och redaktioner kräva en del manuellt arbete som kontakter, möten och luncher, kan utdelningen många gånger överträffa förväntningarna med långsiktiga relationer och kostnadseffektiv marknadsföring som resultat.

  • Några konkreta tips för att göra PR-arbetet som en framgångsrik del av marknadsmixen är följande:
  • Bestäm vilka budskap du vill gå ut med för att stödja marknads- och försäljningsarbetet
  • Identifiera vilken media som är relevant. Tänk inte bara traditionella media, utan även branschspecifika media där ni har kunder som kan vara villiga att berätta hur de lyckats
  • Identifiera de viktiga journalisterna i relevant media och bygg personliga relationer med dem. Försöka att bjuda på intressant information med nyhetsvärde och bidra med din kunskap.
  • Ha regelbunden kontakt med redaktionen/journalisten, även om du inte har superheta nyheter varje gång. Diskutera gärna ämnesområden med dem och sätt dem i samband kontakter i ditt nätverk som de kan ha nytta av.
  • Planera året så gott det går med produktnyheter och andra planerade aktiviteter för media och fyll sedan på med löpande nyheter som inte går att förutse.
  • Använd gärna en PR-byrå för mer omfattande distribution av nyheter och pressmeddelanden, pressträffar eller praktiska råd hur du skall lägga upp PR-arbetet, men se alltid till att hålla den personliga kontakten med journalister för att bygga personliga och långsiktiga relationer.

Med några enkla insatser kan du se till att journalister och media blir en av dina viktigaste och mest relevanta marknadsföringskanaler och dessutom ofta till en relativt låg kostnad.

Lycka till med PR-arbetet i höst!