En forskare som jag hörde i veckan menar att många frågor om hur teknik, innovation och utveckling i näringslivet kommer te sig framåt i tiden, ofta har sina svar i det förflutna. I en radiointervju menade han att många fenomen och händelser har en tendens att återupprepas – om än in andra former än första gången. Därför menar han att det är lika viktigt att analysera dagens och gårdagens händelser för att för att förstå vad som kommer ske i morgon, som att ägna sig åt långt mer oviss framtidsforskning. Vi människor tenderar att tänka i ganska snäva banor och upprepar gärna våra tankebanor – även när vi tror oss tänka nytt. Vi ägnar ibland för lite tid att funder varför saker verkligen skedde på ett visst sätt, för att vi är så upptagna av att alltid se framåt och springa snabbt. För det är så vi blivit lärda att göra och vad som ofta premieras.

Vi ser också hur många beteenden och sätt att jobba inom försäljning, marknadsföring och affärsutveckling tenderar att återkommer med jämna mellanrum – gärna i nya skepnader.

Content Marketing har varit på allas läppar de senaste åren och såvitt jag vet har marknadsförare under många år tidigare ganska självklart arbetat med målgruppsanpassade budskap. Account Based Marketing ägnar sig också varje marknadschef med självaktning åt, men traditionell kontoplanering är knappast något nytt.

Det väsentliga i exemplen ovan är snarare hur tekniken kan hjälpa oss att utveckla våra affärer och företag framåt. Många av frågeställningarna är desamma, men exempelvis content marketing/innehållsmarknadsföring blir naturligtvis långt mer relevant och effektiv med dagens teknik och möjlighet att med precision nå fram med våra budskap. Erfarenheten och kunskap inom ett produktområde, en bransch eller ett geografiskt område är den kunskapen som behövs för ett framgångsrikt arbete inom affärsutveckling och med tekniken som möjliggörare kan resultatet bli fantastiskt.

En uppmaning inför stunderna i hängmattan är att fundera över vilka trender som förändrade din bransch vid tidigare tillfällen och vilka stora skiften som påverkade dina kunder till olika beteenden och hur du med dagens teknik kan dra nytta av den erfarenheten och skapa ett bättre utgångsläge för dina affärer i höst.