De senaste veckorna har riktats mycket uppmärksamhet åt de tidiga IT-entreprenörerna i Sverige för 15-20 år sedan, som många menar är grunden till de framgångar vi har idag som framgångsrik IT-nation.

Själv läste jag boken Boo.com för en tid sedan och slogs av hur exakta på målet Ernst Malmsten, Kajsa Leander och Patrik Hedelin var när det gällde att förutspå hur vårt konsumentbeteende skulle se ut långt senare i perspektivet att handla på nätet. Däremot var de lika långt före sin tid. Inte bara när det gällde sättet att konsumera, men även de tekniska svårigheterna att kunna hantera e-handel på den tiden. De hade en vision, som var helt riktig och självklar för oss idag – men 20 år för tidig.

Det finns flera exempel på utmärkta idéer, uppfinningar och affärskoncept som bara kommit för tidigt och innan någon förstår hur briljanta de är. Då är idéerna tyvärr ofta värdelösa. Typiskt för dessa stora tänker och innovatörer är att de ofta ligger så långt före i sina tankebanor, då vanliga konsumenter, användare eller potentilla kunder inte är där än. Apple är väl det stora moderna exemplet på en leverantör som inte frågade kunderna vad de ville ha, utan överraskade världen med produkter som ingen vågat drömma om och som väckte omedelbart habegär. Det mer klassiska exemplet är när Henry Ford i början av förra seklet byggde de första bilarna i serieproduktion. Hade han lyssnat på önskemålen från dåtidens konsumenter, hade de sannolikt frågat efter snabbare hästar eller bekvämare vagnar, men knappast en farkost som inte längre behövde hästar och med helt annan kapacitet än häst och vagn.

Det finns liknelser än idag och som många av oss som företagare ställs inför när det gäller at leverera rätt produkt i rätt tid till våra kunder. Förstår vi våra kunder och är de mottagliga för det vi tänkt ut åt dem? Hur ofta ställer vi oss den frågan? Digitaliseringen ger oss helt nya möjligheter att leverera snabbare, bättre och med mer precision till våra kunder, men frågan är om kunderna är mentalt redo för att ta emot fördelarna med förändringen? Vi ser ständigt exempel runtomkring oss där ambitiösa företagare misslyckas för att marknaden inte är redo för dem.

Ta därför en stund i hängmattan och fundera på vad digitaliseringe kan göra för din affärsverksamhet och dina kunder och framförallt om de är redo för möjligheterna och vad som krävs för att få med dem på förändringsresan tillsammans med dig.

Tajming blir kanske en av huvudfrågorna att hantera i övergång till en mer digitaliserad värld för många av oss som företagare – det är jag övertygad om.