Digitalseringen, delningsekonomin och sättet att göra affärer mellan både privatpersoner och företag har förändrats i grunden de senaste åren. På Antoma-bloggen har vi flera gånger belyst olika effekter och konsekvenser av detta och även konstaterat att det inte längre är de stora företagen som konkurrerar ut de små – utan de snabba som konkurrerar ut de långsamma.

Men nästa intressanta frågeställning blir vilka aktörer som kommer i nästa våg och börjar leverera tjänster som kompletterar det vi ser idag eller sådant som vi inte har en aning om idag. Testa dig själv. Det är alltid enkelt när man använder geniala tjänster som Uber, Klarna, Spotify, Easy Park eller för all del Mobilt Bank ID. Men konsten är naturligtvis att komma på dem först eller åtminstone tillräckligt tidigt för att skapa en marknad. Vilken innovation tror du skulle slå igenom eller vara värd att investera dina besparingar i? Det sägs att Henry Ford berättade om när han uppfann bilen att ”om jag frågat folk vad de vile ha, så hade de önskat sig snabbare hästar som inte behövde lika mycket mat, vatten och vila”. Dock krävdes det innovationskraft, kapital och mod att göra något helt nytt som ingen hade sett tidigare.

Många av de etablerade företagen kommer bli tvingade att positionera sig inom nya eller befintliga områden för att stärka sina ställningar. Kommande generationer har inte samma tålamod med bristfälliga lösningar och förväntar sig att bli överraskade av ”övereleverans” med funktionalitet. Frågan är hur många av de etablerade företagen inom exempelvis IT-branschen som står redo att anta den utmaningen och har kapacitet, organisation och management med rätt fokus på de innovativa frågorna? Spännande är ingen överdrift blir att se utvecklingen inom en rad områden – flera som vi idag kanske inte ens känner till!