Det är en tydlig trend och förmodligen ett känt faktum för de flesta av oss, att det blir allt svårare att få till personliga möten. Det gäller alla typer av möten, allt ifrån kundbesök, kundevents och seminarier till att få till en middag med bästa vännerna. Det finns självklart många anledningar till detta, men vi kan konstatera att den enskilt största anledningen är brist på tid ! Detta leder till att aktiviteter som tidigare var givna succéer vad gäller både antal deltagare och engagemang, som mässor, golftävlingar, partyn och utlandsresor med konferens, tenderar att bli färre eller får ställa in på grund av för få deltagare.

Jag är dock övertygad om att det personliga mötet är viktigt och man kan istället fundera på hur det kan anpassas till dagens förutsättningar. Men innan jag går in på det vill jag resonera kring några andra faktorer förutom tid som påverkar.

 

  • Lönsamhet och ROI fokus; På grund av lönsamhetspress och effektivisering måste man värdera både den tidsmässiga och ekonomiska investeringen på varje enskild marknadsaktivitet. Detta i kombination med att antalet anställda på marknadsavdelningarna blir färre och färre, så finns det helt enkelt för lite resurser för att driva den typen av aktiviteter, även om det är ekonomiskt försvarbart. Dessutom skulle kanske en viss omfördelning av marknadsbudgeten till säljfrämjande fysiska möten vara hälsosam trots digitaliseringen och det stora fokuset på varumärkesbyggande aktiviteter.
  • Prioritering; Även om du som individ förstår och prioriterar det fysiska mötet är det inte säkert att din organisation gör det. Eftersom det är viktigt att välja att ta sina strider, så är det oftast lättare att tacka nej än argumentera internt. Dessutom är trenden tydlig att den enskilde medarbetaren idag prioriterar privatlivet på ett annat sätt än tidigare, vilket gör det svårare att locka med aktiviteter som sker utanför arbetstid.
  • Värderingar; Ligger nära prioritering, men det som är en tydlig trend är att det som lockade 60-talister inte är detsamma som för dagens ungdomar i generation Y. Tidigare räckte det kanske att locka med party, dvs bra musik och fri dricka för att få fullt hus. Idag är det svårare då intressena är bredare och inte minst hälsotrenden så tydlig. Man kan nog konstatera att det ytliga och status är mindre viktigt idag, vilket gör det svårare att arrangera breda events.
  • Digitaliseringen; Kommunikationsbehovet ser helt annorlunda ut idag än vad den gjorde tidigare och ställer helt andra krav på dig som individ. De flesta känner att man måste vara tillgänglig hela tiden, så att prioritera att gå på ett event och vara ”onåbar” i fyra timmar känns svårt. Dessutom kommer det surt efteråt genom att man måste ta hand om alla mail och sms som trillat in. Det är väl mer regel än undantag att man får runt 100 mail per dag. Dessutom möjliggör den nya tekniken personliga möten utan att man ses fysiskt, via Skype och andra typer av videokonferens. Tidigare lockade man besökare till mässor med nya produkter och lanseringar vilket motiverade fysiska möten. Idag kan man lättare få information genom att Googla och att enbart gå på mässa för att träffa nya och gamla kontakter är inte motiv nog, även om vi alla vet att det är den enskilt viktigaste faktorn med en mässa.

 

Ska vi då acceptera detta och sluta att arrangera och bjuda in till kundevenemang och aktiviteter? Nej självklart inte, men vi behöver anpassa oss och vara noggrannare med att beskriva syftet med aktiviteten och vad det ger deltagaren. Vi måste dessutom vara noga med att lägga in schemalagd ”kommunikationstid” för att läsa mail, och vara tydlig i kommunikationen att du som arrangör tagit höjd för detta i planeringen.

Om det är ett heldags-evenemang, måste vi än mer än tidigare noggrant anpassa evenemanget efter person och målgrupp. Sist men inte minst så måste kanske vi som har några år i ”gamet” inse att det är nya tider och att det ger mer att starta ett ”good-Citizen-projekt” eller träningsupplägg för kunderna än att bjuda in till ett ”wine & dine” VIP-event.

Men lär vi oss detta, så är det personliga mötet oslagbart !!