”De rapporter Columbi levererade hjälpte mig att besluta vilka initiativ från ledningen som var nödvändiga vid en viss tidpunkt.”

VD för ledande kosmetikabolag

Att generera intäkter till ett företag spänner över flera discipliner och kompetenser. Omvärlden förändras snabbare och snabbare. Det är därför inte lätt för ledare att manövrera rätt i detta landskap.

Ofta kommer vi från Antoma in och ser över en organisation och dess samarbetspartner för att effektivisera vägen till kunden. I dessa genomlysningar agerar vi även som stöd i förändringsprocessen som ofta blir utfallet av vårt arbete.

Vår erfarenhet visar att framgångsrik utveckling av organisationer bygger alltid på att ta tillvara på alla individers egna tankar och kraft. Och det slutar inte där, när den beslutade förändringen väl är genomförd så är en mycket viktig framgångsfaktor att fortsatt ha örat mot hela verksamheten, både den egna organisationen men också sina samarbetspartners.

Med Columbimetoden får varje individ i en grupp komma till tals och ge sin unika bild av situationen. Istället för klassiska enkäter med styrda problematiserade frågor med kryssalternativ får här individen istället svara på en öppen fråga och sedan värdera sina egna svar. Genom denna teknik skapas en klar och tydlig bild av hur gruppen och individen upplever sin situation här och nu! Denna kunskap tillsammans med vår praktiska erfarenhet av organisationsutveckling skapar grund för ett framgångsrikt förändringsarbete. Organisationskartor och processer i all ära men den bästa vägen till kunden är vi människor!

Tillsammans med Columbi har vi nu möjligheten med hjälp av ett fritextbaserat undersökningssystem få ett mycket större underlag för att bedöma nuläget men också på ett enkelt sätt fortsätta parera marknadens skiften då vi alla vet att världen stannar inte bara för vi genomgått en åtgärdsplan.

Är du nyfiken och vill veta mer vad Columbis verktyg och Antoma kan göra för din organisation, hör av dig!