Avsaknaden av strategisk affärsplanering mellan leverantörer och deras partners fortsätter att vara en utmaning generellt i vår bransch. Hos vissa leverantörer är det en del av deras DNA men de flesta fokuserar fortfarande endast på sin egen planering med varierad framgång vilket gör att partners lämnas utanför. Då leverantörerna fokuserar på sina utvalda direkt bearbetade kunder utan samråd med sina partners så skapas en utmaning innan man ens startat sitt nya finansiella år, speciellt då de utvalda kunderna kan variera från år till år. Den strategiska planeringen borde involvera samtliga parter, allt från distributörer, kanalpartners och kunder och detta borde inkludera alla i hela den strategiska affärsprocessen.

Leverantörens strategiska mål och nyckelstrategier ligger till grund för hela den satsning som görs både på kort och lång sikt, att involvera samtliga parter i den processen borde vara självskrivet. Partners och kunder har mycket att addera i den processen för att säkerställa ett bra samarbete och en bra leverans.

Leverantören borde agera som ledande genom hela processen och inkludera samtliga delar i denna, försäljning, marknadsföring, lösningar, tjänster support etc. Hela planeringsprocessen bör inkludera samtliga funktioner från högsta ledningsnivå, marknadsavdelningen, produktchefer, kundtjänst, supportchefer och kontoansvariga.

En bra koordinerad affärsstrategi och kontoplanering är direkt avgörande för alla parter, när alla involverade är överens gällande sitt ansvar i processen så minskar friktionen och ett mer professionellt arbetssätt infinner sig I den totala leveransen. När samtliga resurser har en given och definierad plats så använder man samtliga resurser mest lämpligt där behovet är tydligast genom hela försäljningsprocessen.

Affärs och kontoplanering bör innefatta god kundinsikt, vertikal, subvertikal gällande drivkrafter och dynamik i dessa. Om alla parter är överens om vilka kunder man ska samarbeta på och klart definierar roller och ansvar i hela processen så säkerställer man långsiktighet, ett optimerat arbetssätt och resurskrav vilket ger ett långsiktigt samarbete för alla parter och nöjda kunder.

Vad är det som gör att detta inte får den prioritet som det förtjänar? Varför ger man inte detta den tid som krävs för att få det på plats? Är det en alldeles för resurskrävande uppgift eller helt enkelt en alltför komplicerad process att genomföra? Med tanke på de tillväxtkrav som finns på alla bolag alltid så kan man ju undra varför detta inte sker, det borde vara det mest grundläggande och självskrivna att prioritera för att säkerställa de förväntade resultat på tillväxt som finns hos alla företag.