När vi på Antoma är ute och arbetar hos våra klienter så upplever vi att många organisationer lever med en stress som leder till otydligheter och att engagemanget minskar från medarbetarna!

En orsak är att vi lever i ett allt snabbrörligare samhälle där informationen kommer till oss i överflöd genom olika sociala kanaler, mobiler och mail, vi tvingas ständigt till att prioritera i detta överflöd av information. På företagen sliter alla med de dagliga arbetsuppgifterna i ett enormt tempo och detta slukar all vår tid. I vårt allt mer digitaliserade samhälle ställs vi inför nya utmaningar. Våra kunder får nya köpmönster, nya konkurrenter med en helt ny ”go-to-marketstrategi” och finansiella/politiska kriser i omvärlden försvagar vår egen konkurrenskraft, för att nämna några. Därtill visar många undersökningar under fler år att överraskande stor andel av alla företag har upp till dubbelt så många aktivt motarbetande medarbetare än engagerade!

Detta tar sig ofta uttryck i ett uteblivet resultat eller minskad lönsamhet. Den vanligaste reaktionen i en ledningsgrupp när detta händer, är att vi sätter upp fler mindre tillfälliga mål, i vår ambition att trycka upp resultatet. Detta innebär ofta att det blir svårare och svårare för medarbetare och mellanchefer att ta till sig och känna engagemang för alla målen.

För många och otydliga mål tillsammans med otydligt ledarskap, gör att medarbetarna inte känner sig involverade i företagets mål, och är de enskilt vanligaste orsakerna till ett lågt engagemang. För att verkligen skapa kreativitet och engagemang är det viktigt att alla känner sig involverade och att de kan påverka hur de skall bidra till målen.

Därför rekommenderar vi att man delegerar ansvar och befogenheter till avdelningens medlemmar. Vänd på ”kuttingen”, låt avdelningens medarbetare tillsammans med ledningen resonera och komma fram till deras individuella mål och aktiviteter som bäst bidrar till att avdelningens och företagets mål nås.

Det finns mycket som påverkar vilket engagemang ett företags medarbetare känner men delaktighet hjälper ledningsgrupper och företag att få de viktigaste pusselbitarna på plats, ”Tydlighet”, ”Inflytande” och ”Motiverande målstyrning”.

Gör något åt ledarskapet i företaget, är för många ledare som sätter ”jaget” långt framför ”laget”.