Vi som varit med ett tag i säljsvängen och befunnit oss inom det s.k. säljskrået i många år känner att mycket inte är som tidigare. Gamla sanningar sätts på prov och ifrågasätts varje dag. Hur skall vi då agera för att fortsätta utveckla ”säljet” för att motivera de nya generationernas potentiella stjärnsäljare?

Alla unga vill kanske inte jobba med media eller göra karriär i någon dokusåpa, utan känner att säljare är ett intressant framtidsyrke. Men eftersom det verkar vara svårare än någonsin att hitta bra säljare, oavsett bransch, så är det ett antal trender som man måste ta hänsyn till,

 • Dagens unga generationer drivs av andra motivationsfaktorer än vi som startade karriären på -80 och -90 talet. Idag är kanske inte en fräck tjänstebil och ett tjockt bonuskuvert vid månadsslut lika spännande som det var då. Nu ser man kanske andra värden som lika viktiga för att förverkliga sig själv och sina drömmar, vilket då måste uppmärksammas internt.
 • I dagens digitala värld gäller det att synas och höras – annars finns man inte. Och det gäller numera även i allra högsta grad i företagsvärlden
  • Redan för flera år sedan förklarade min dotter att om det inte står att man är ihop med sin kille på Facebook, är det inte på riktigt……
  • Man finns på och använder sociala medier på ett helt annat sätt idag och de traditionella kommunikationsverktygen som telefon (som man pratar i) och e-mail blir mindre viktiga. Eftersom många av oss känner att kalla samtal börjar bli näst intill omöjligt, så måste andra kommunikativa hjälpmedel erbjudas säljaren. Samtidigt ställer det andra krav på CV’n för en säljare då kunskapen att uttrycka sig i skrift blir allt viktigare, dvs att synas och förmedla tankar och idéer på Linkedin, Facebook etc som på det sättet skapar försäljningsmöjligheter.
 • En annan utmaning är möjligheten till att skapa ”drag” på säljgolvet med den traditionella whiteboarden över Top10-säljarna. Detta blir svårare idag eftersom många arbetar efter ”work wherever you are” principen då man sällan kommer in till kontoret och kan därför aldrig se hur man ligger till, vilket gör att moroten som kittlar tävlingsinstinkten hos individerna att leverera bättre resultat behöver utvecklas till en slags mobil ”whiteboard” som man har med sig överallt och hela tiden.
 • Det traditionella veckosäljmötet blir också svårt att genomföra när man är alltmer mobil i sitt arbetssätt. Därför är det mycket vanligt att man kör sina säljmöten via något videokonferensupplägg, endera live eller streamat, så man kan se det när man har tid.
 • Antalet kundbesök som alltid varit en viktig måttstock på en bra säljare, blir ett alltmer trubbigt mätetal, eftersom många ”kundbesök” idag är digitala via inlägg på Linkedin, om man får många ”likes”. Dessutom sker många av besöken idag via Skype, eftersom även många kunder föredrar dessa då de ofta är effektivare än fysiska möten. Då uppstår frågan om dessa skall likställas och räknas på samma sätt eller hur skall man som förhålla sig till detta ?
 • Produkt och säljutbildning skall helst ske online – inte i långa möten hos leverantör eller internt på företaget. Återigen bör möjligheten ges att gå utbildningen när det passar säljaren, istället för när det passar den som levererar utbildningen. Faktiskt till stor del samma utveckling som sker inom tv branschen där allt färre tittar på schemalagda TV-program, utan istället tittar på streamade tjänster när det passar.
 • Den traditionella och vanliga CRM applikationen kan kännas trög och jobbig av dagens ”gameifierade” generation. Man vill gärna ha snabbare action både vad både feedback och inmatning av kundaktiviteter, och man skall självklart kunna göra allt på sin mobiltelefon, inte bli tvungen att logga på systemet via sin företags PC.

Vad finns det då för möjligheter att övervinna alla dessa utmaningar så att man kan erbjuda sina säljare av den nya generationen en bra arbetsmiljö och verktyg som både motiverar och underlättar vardagen. Ett hett tips är att titta på något av de verktyg som finns inom det man kallar Gamified Performance Management.

Ett sådant verktyg innehåller funktioner för många av de möjligheter och utmaningar jag talar om  ovan,  t.ex. möjligheten att via mobiltelefonen on-line kunna

 • Belöna högt engagemang hos säljarna, både individuellt och team.
 • Stimulera användarna, med olika typer av incitament i realtid.
 • Öka effektiviteten, genom att kunna genomföra produktutbildningar etc. online när respektive säljare har tid.
 • Förenkla målstyrning, genom att kommunicera 1-to-1 hela tiden.

Låter detta spännande och vill du veta mer, då rekommenderar jag att du anmäler dig till vårt kostnadsfria Webinar genom att anmäla dig här.