Mikael Lindqvist – CEO Activade AB

Något jag lärde mig tidigt som ledare är att man inte kan motivera sina medarbetare. Däremot är det en stor del av ledarrollen att skapa förutsättningar, engagera och inspirera medarbetarna så att de kan motivera sig själva. Det är den enda långsiktiga vägen som fungerar, att springa runt och tro att man kan motivera alla är bara en lång plågsam resa som oftast slutar med att medarbetaren söker sig till annan arbetsplats.

När vi på Activade ser oss omkring idag ca 20 år efter denna lärdom, ser vi fortfarande att engagemanget är något som ger företag och organisationer kraftig huvudvärk. Alla pratar om det, men det är få som faktiskt gör något. När vi säger att medarbetaren är vår viktigaste tillgång, hur kan vi låta medarbetare engagemanget ligga på låga 13 procent enligt senaste Gallupundersökning?

Enligt oss brister detta arbete på olika sätt på olika företag och vi brukar dela in dessa brister i olika områden. Det första är faktiskt det vi redan har nämnt, det ”klassiska” engagemangsarbetet. Det räcker inte längre att bara erbjuda de lägre stegen i Maslows behovstrappa, man måste även aktivt skapa förutsättningar för de högre stegen, självkänsla och förverkligande. En stor del av detta har vi märkt kan utvecklas genom att arbeta kreativt med att se, höra och bekräfta sina kollegor. Andra menar även att information och kommunikation stärker detta. Vi har också på senare tid sett mer kreativa incitament, som förstås inte har med storleken på lönekuvertet att göra.

Ett annat område där vi ofta ser att en stor förbättring kan göras är inom kompetensutvecklingen. Som vi känner till är själva möjligheten till lärande en stor faktor till högt engagemang, men klarar vi att erbjuda detta idag? Är det hållbart att skicka iväg hela bolaget till en stor kursgård i tre dagar, två gånger om året? Det är inte bara ekonomin som blir tuff då, man missar även det viktiga i det dagliga arbetet. Vi tror att framtiden kräver lösningar där medarbetare kan utbilda sig själva, på sin egen tid och egna villkor. Kanske ska de finnas ett incitament för de som utbildar sig bäst också?

Det sista området vi brukar prata om är det dagliga arbetet eller ”aktiviteterna”. Här krävs det idag inte bara att man delar ut arbetsutgifter, det måste också finnas syfte och rum för att utveckla sitt arbete på egen hand. Detta skapar engagemang och processutveckling som kanske inte varit möjlig utan dina kreativa medarbetare. För att möjliggöra detta beteende krävs det att man skapar incitament för att göra rätt aktiviteter och att man sedan sprider dessa ”success storys” till resten av verksamheten.

Om man som bolag jobbar med alla dessa bitar så är vi övertygade om att man skapar ett bättre resultat. Allt detta tillsammans är också namn på den metodiken vi på Activade jobbar med: RACE:
Result kommer ifrån rätt Activities, som du bara kan göra om du har rätt Competence och en stor dos Engagement.

Om du tror på detta arbetssätt, anmäl dig till vårt kostnadsfria Webinar som vi genomför tillsammans med Antoma nu den 11:e Maj.

Trevlig vecka,
Mikael Lindqvist