Enligt arbetslivspanelen Manpower Work Life saknar tre av tio svenskar en positiv attityd till nya innovationer och arbetssätt på sin arbetsplats.

Sex av tio svenskar tycker att deras organisation borde ha en positiv attityd till att vara bland de första att anamma nya innovationer, som ny teknik, nya metoder eller nya arbetssätt. Men bara tre av tio bedömer att deras arbetsplatser faktiskt har det i dag.

Vi på Antoma, som fokuserar på våra kunders intäktssida, ser detta som en stor utmaning för svenska företag att utvecklas och hänga med i den alltmer snabbfotade konkurrensen och det förändrade köpbeteendet.

Som framgår av artikeln, som finns att läsa i Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev vecka 18, finns viljan och ambitionen hos medarbetarna, men ledningen saknar ofta förmåga att frigöra innovationskraften. Kanske är det brist på kunskap eller en alltför stor tilltro till vedertagna arbetssätt och traditionella målbilder som gör att de riskerar att hamna på efterkälken.

Ur ett försäljnings- och marknadsföringsperspektiv finns mycket att vinna om vi bättre nyttjar innovationskraften. Traditionell marknadsföring och försäljning är mer och mer ifrågasatt. Med rätta. De traditionella metoderna och mätetalen är inte längre de mest effektiva. Idag förväntar sig kunderna insikt, kunskap och ett reellt värde i vår leverans. Vi vet att dagens kund är betydligt mer påläst än tidigare och de kräver nya affärsmodeller, mer baserade på verkligt värde, att betalas vid nyttjande. De som kan möta upp detta och tillföra nya värden kommer att vara framgångsrika.

Det är dags att ifrågasätta vårt nuvarande arbetssätt!

Ger vi medarbetarna rätt förutsättningar kommer de att driva på utvecklingen, men det kräver att du som ledare:

  • ärligt tror att er verksamhet ständigt behöver utvecklas
  • är beredd att förändra dig själv
  • inser att du som chef och ledare inte ensam har ansvaret att driva utvecklingen
  • inte begränsar detta i tid – arbeta agilt!
  • har modet att delegera ansvar och mandat
  • är öppen, nyfiken och tillåtande

De flesta av er har förmodligen check i flera av dessa punkter, men här nedan beskriver jag några aktiviteter som kan leda till ökat innovationskraft.

Skapa en kontinuerlig förbättringskultur som ger medarbetarna ansvar och mandat att driva utvecklingen. Etablera en tydlig inriktning och skapa en tillåtande kultur och värderingsgrund som driver framåt.

Sätt en långsiktig plan för en kultur och värderingsförändring som befrämjar innovationskraften och engagera hela organisationen i genomförandet.

Låt ledningsgruppen ta position i frågan. Visa på er egen innovationskraft och var öppna för förändring. Dela er kunskap, låt den bli bränsle i organisationens innovationsmotor!

Lär dig själv mer om nya, innovativa lösningar och arbetssätt. Det finns ett antal intressanta forum och artiklar på exempelvis LinkedIn. Väl investerad tid.

Börja i det uppenbara och genomförbara. Varför inte börja på er intäktssida, där ni snabbast kan se och mäta effekterna av nya arbetssätt och fullt ut använda smarta digitala verktyg.

I den snabba förändring som sker idag, med ökad globalisering och digitalisering finns goda förutsättningar för både nya och etablerade verksamheter att anpassa sig till en ny affärslogik och ett utvecklat affärsmannaskap.

En aktivitet är att fortsätta att utveckla affärsmannaskapet, att anpassa sälj- och marknadsorganisationen till ett nytt köpbeteende. Det innebär att vi behöver förändra både vår marknadskommunikation och vår säljmetodik.

Marknadskommunikation baserad på ett utifrån-in -perspektiv, att dela kunskap och det värde vi kan tillföra vår kund, snarare än att beskriva vårt erbjudande.

Säljmetodik som använder samma utifrån-in-perspektiv snarare än en för kunden ineffektiv och tröttsam behovsanalys för att hitta köpsignaler kring vårt erbjudande. Vi vet idag att kunden redan har genomfört 75 – 85% av köpprocessen när vi får kontakt. Ett ärligt intresse för kunden och kunskap kring kundens verksamhet är avgörande kompetenser hos den moderna säljaren, och förflyttar oss dessutom till ett tidigare skede i köpprocessen.

En annan aktivitet är att förändra sin sälj- och marknadsprocess och använda moderna digitala kanaler för att både utveckla befintliga kundrelationer och vinna nya kunder. Men den kräver att vi är innovativa i vårt sätt att se på hur marknad och sälj samverkar.

Sätt samman marknad och sälj i mindre team, baserat exempelvis på målgruppens bransch och ta fram en gemensam bearbetningsplan. Var innovativa, hitta nya infallsvinklar till branschens utmaningar och låt marknad kommunicera dem via sociala medier, poddar och nyhetsbrev.

Med dagens digitala verktyg kan ni följa upp dagligen och med kvalitet. Det ger säljarna goda förutsättningar att etablera relation med rätt kund, i rätt tid, med rätt nytta för kunden.

Jag är övertygad att dessa team kommer att vara mycket innovativa och engagerade i att hitta det smartaste arbetssättet och faktum är, både leverantörer och kunder är vinnare.

Här behöver dock ledningen vara öppen för investeringar och ge organisationen rätt förutsättningar och utrymme att bryta organisatoriska strukturer, att skapa dynamiska uppgiftsbaserade team, och även tillämpa nya incitamentsmodeller.

Så, släpp loss innovationskraften!