Milos Herman

About Milos Herman

Milos har alltid haft en passion för hur ny teknik kan användas på ett kreativt sätt. Som nyutexaminerad civilingenjör i mitten av 80-talet i Teknisk Fysik, började Milos på IBM som systemingenjör på säljavdelningen. En utmärkt kombination av IT/teknik och försäljning. Ett intresse som fick alltmer fokus hos Milos, efter insikten att det är inte de bästa produkterna som vinner slaget, det är de bästa marknadsstrategierna. I början av 90-talet blev Milos marknadschef på Apple. En utvecklande och lärorik resa att vara med och ta Apple från det "hånade" till det "beundrade" företaget. Milos har därefter fortsatt karriären som marknadsdirektör på större IT-företag och fokuserat på affärs- och marknadsstrategier, samt kanal- och partnerutveckling. Den digitala trenden som nu sker spelar väl in i Milos grundintresse, att kombinera sälj- och marknadsstrategier med smart teknik.

Förlorar du pengar på halvfärdiga produkter?

Utvecklingen inom IT- och teknikområdet accelererar allt fortare. I konkurrensen [...]

Vad är partnerskap?

”Partner” är ett populärt uttryck som används i många affärssammanhang. [...]

Digitala transformationen – Executive Summary för VD

Den digitala transformationen har på allvar gjort entré på konsumentmarknaden. [...]