Win-Win med lönsam kundplan?

Win-Win med lönsam kundplan? I många företag så pågår det oftast en diskussion internt mellan säljare, ledning och ibland styrelse avseende offert och förhandlingsarbetet med sina blivande eller befintliga kunder. Enkelt beskrivet så anser ledningen [...]

Dags för “Information detox”!?

En god vän, som är barnläkare, berättade för många år sedan att barnföräldrarna hade börjat med en ny attityd - de berättar inte bara att barnet är sjukt, utan även vilken sjukdom det var fråga [...]

Säljorganisationen hos distributörer och leverantörer har rationaliserats in absurdum

En tydlig trend är att distributörer och leverantörer har skurit så hårt i sina säljorganisationer att man nu inte bara tagit bort fläsket utan i vissa fall är djupt ner i musklerna. Det jag menar [...]

Antoma och Columbi tar tillvara din organisations möjligheter

”De rapporter Columbi levererade hjälpte mig att besluta vilka initiativ från ledningen som var nödvändiga vid en viss tidpunkt.” VD för ledande kosmetikabolag Att generera intäkter till ett företag spänner över flera discipliner och kompetenser. [...]

Vad är partnerskap?

”Partner” är ett populärt uttryck som används i många affärssammanhang. Till att börja med kan man säga att termen används i två syften. Dels när man verkligen menar det, dvs. att man på något sätt [...]