Släpp loss innovationskraften hos dina medarbetare!

Enligt arbetslivspanelen Manpower Work Life saknar tre av tio svenskar [...]

Skapa rätt förutsättningar, inspirera och engagera!

Mikael Lindqvist – CEO Activade AB Något jag lärde mig [...]

Sälja(ren) i morgon?

På Antoma möter vi ständigt företag som är i förändring, [...]

Är det kunderna eller IT branschens aktörer själva som bromsar utvecklingen

Året skrivs idag till 2017, men man kan fortfarande förvånas [...]

Chefer – dags att ta LinkedIn till en ny nivå!

LinkedIn är idag väl etablerat som marknads- och säljkanal. Flertalet [...]

Förlorar du pengar på halvfärdiga produkter?

Utvecklingen inom IT- och teknikområdet accelererar allt fortare. I konkurrensen [...]

Strategisk affärsplanering med partners lönar sig alltid.

Avsaknaden av strategisk affärsplanering mellan leverantörer och deras partners fortsätter [...]

Win-Win med lönsam kundplan?

Win-Win med lönsam kundplan? I många företag så pågår det [...]

Dags för “Information detox”!?

En god vän, som är barnläkare, berättade för många år [...]

Antoma och Columbi tar tillvara din organisations möjligheter

”De rapporter Columbi levererade hjälpte mig att besluta vilka initiativ [...]