Vilken effekt ger era strategier och kanalval?

I tider av snabb utveckling och helt nya sätt att hitta kunder och göra affärer, måste ni veta hur era valda kanaler presterar. Ger de tillräcklig och förväntad ROI? Hur står de sig jämfört med era konkurrenter? Vilka levererar resultat och vilka underpresterar?

Våra erbjudanden inom Antoma Optimizer – Evaluation kan hjälpa dig att med beprövade metoder och processer analysera och presentera konkreta fakta. Resultatet ger er ett beslutsunderlag till konkreta förbättringsåtgärder.

Läs mer om varje delområde

  • Channel Analysis

    När man arbetat länge tillsammans i ett partnerskap kan det vara svårt att kritiskt granska vilka återförsäljare som är ”bra partners” och vilka som är både bra partners och levererar bra resultat. Vi hjälper er att objektivt analysera era viktigaste återförsäljare genom en väletablerad metodik, s.k.ABC-analys. Detta för att tydliggöra vilka ni bör fokusera extra på och vilka ni förmodligen skall dra ner ert engagemang tillsammans med. LÄS MER HÄR (PDF)

  • Go-to-Market ROI

    Att mäta lönsamhet och affärsmässig framgång är inte alltid enkelt. Ofta blir bilden komplex av olika intäktskanaler, eftersom de inte alltid är helt jämförbara. Genom att utnyttja metodiken i Antoma Go To Market – ROI Evaluation, skapar vi gemensamt klarhet i vilka försäljningskanaler som ger bäst ROI för att sedan kunna bedöma vilka förändringar som behöver genomföras. LÄS MER HÄR (PDF)

  • Channel Benchmarking

    Funderar ni över hur ert partnerprogram står sig i konkurrensen och hur ert eget kanalarbete uppfattas fungera av återförsäljarna. Dessutom kunna jämföra det med hur era konkurrenter uppfattas och fungerar? Vi hjälper er ta reda på vad återförsäljarna verkligen tycker om er, hur ert återförsäljarprogram matchar era konkurrenters program, hur er organisation uppfattas och levererar samt hur ni kan utveckla er till att erbjuda marknadens bästa återförsäljarkanal. LÄS MER HÄR (PDF)