Hur går morgondagens företag till marknaden?

Det har kanske aldrig funnits bättre möjligheter att nå dina kunder med mer precision än nu! Digitala kanaler skapar nya sätt att gå till marknaden – både direkt och genom befintliga återförsäljarkanaler. Dock ställer det helt andra krav på din organisation och på dig som chef för ett affärsområde, produktområde eller landschef på ett lokalt eller internationellt företag.

Har du rätt förutsättningar?

Har du rätt organisation, infrastruktur och processer som krävs för att klara den förändringen som kan ge stora fördelar – men också upplevas som hinder.

Stora företag, ofta internationella, behöver strukturer för att jobba effektivt och över flera marknader och regioner vilket inte allt stämmer överens med de lokala behoven av flexibilitet och snabbrörlighet. Även om styrningen och rapportering och styrning sker centralt, behöver du hantera både kunder och samarbetspartners lokalt. Det kan ofta vara helt skilda världar. Dina kunder ställer hela tiden krav på dig som leverantör att svara upp mot just den flexibiliteten och känna lokal närvaro, även om de vet att de gör affärer med ett stort internationellt företag. Även dina återförsäljare ställer de kraven på dig och ditt företag. Några frågor bör du ställa dig.

  • Optimerar vi vårt sätt att nå våra kunder idag?
  • Har vi rätt sammansättning av återförsäljare för att maximera vår lönsamhet?
  • Ger vi våra återförsäljare rätt fröutsättningar för att lyckas?
  • Mäter vi lönsamheten på riktigt i vår återförsäljarkanal?
  • Vill våra kunder göra affärer genom våra återförsäljare, direkt eller en kombination av de båda?

Hur utvecklar du verksamheten framåt?

Givet ny kunskap om dina kunder, återförsäljare och hur de vill samverka med dig som leverantör, gäller det att genomföra de förändringar, anpassningar och förbättringar som krävs för att bli framgångsrik. Därför är det viktigt att du förser dig med rätt information och fakta kring hur ni går till marknaden idag och hur ni uppfattas av era kunder och samarbetspartners, för att sedan kunna optimera funktionerna inom försäljning och marknadsföring för att nå resultat. Dels gäller det att utvärdera fakta på korrekt sätt, dels gäller det att vidta rätt åtgärder och dels att följa upp resultatet och mäta effekterna.

Ta kontrollen över affären!

Genom att kombinera erfarenheten som du byggt upp i organisationen om dina kunder och vägen till dem, är förutsättningarna i allmänhet goda att ta kontrollen och styra förändringen dit man vill. Du kanske behöver bygga ett partnerprogram eller anpassa och utveckla det partnerprogram ni har idag att passa marknaden bättre? Ni kanske behöver nya återförsäljare som ökar kapaciteten på marknaden eller som kompletterar era befintliga återförsäljare kompetensmässigt, geografiskt eller på annat sätt? Eller är det sättet och kanalerna där ni möter era kunder som behöver en förändring? Säkerställ att hela tiden utmana sättet ni säljer och justera detaljerna för att optimera resultaten.

Läs mer

Läs gärna mer om våra tjänster här, eller ladda ner vår rapport Antoma Kanaloptimeraren – en rapport om B2B Go-to-Market och digitala strategier