Att genomföra förändringar ska alltid ske med respekt
för historiken och nuläget.

Hur gör vi? – från uppstart genomförande

Antoma Story – vi bemannar våra kundprojekt baserat på vår kompetensmix och den erfarenhetsbas som finns utifrån liknande projekt. Antomas samlade erfarenheter skapar förutsättningar för att snabbt gå från ord till handling, allt för att maximera vår klients investering. Vår story bygger på våra konsulters långa karriärer i ledande befattningar och inte minst över 100 kundprojekt som genomförts under årens lopp.

Ett 360 graders perspektiv skapar rätt förutsättningar

Antoma Input – för att kunna genomföra ett professionellt uppdrag så måste såväl uppdragsgivaren som Antoma etablera ett utgångsläge. Antoma bygger upp skräddarsydda frågebatterier utifrån ett 360 graders perspektiv för att fånga såväl interna som externa åsikter. Tidigare genomförda projekt och dess input-process används som mall, vilket skapar kostnads- och tidseffektiva tillvägagångssätt. Input-processen kan vara möten, workshops, mail eller webenkäter.

Delaktighet genom effektiva workshop

Antoma Business studio – under projektet behöver vi alltid samla beslutsfattare eller påverkare i olika forum för att massera frågeställningarna, locka fram beslut och skapa samsyn. Antoma har utvecklat en unik metod att engagera deltagarna vilket säkerställer en effektiv och inkluderande workshop. Tekniken innebär rita, måla och aktivera deltagarna – vi lovar att i en Antoma Business studio så slipper du se en massa powerpoint! Business studio kan användas från en halvdag till flera dagar.

Kompetensmix skapar struktur och insikt

Antoma Tankesmedja – innan vi levererar vår rapport med slutlig rekommendation så går Antoma teamet in i en egen process för att strukturera upp all data, sortera intryck och söka dom optimala stegen framåt. Detta är en kreativitetsprocess där output från projektet blandas med teamets kompetens och bakgrund. Vi genomlyser även framgångsprojekt Antoma tidigare genomfört för att hitta initiativ som kan addera värde till vår klient.

Rekommendation och prioritering

Antoma Executive report – när projektet börjar närma sig leverans, sammanställer vi hela projektet i ett format som kallas Antoma Executive Report, som innehåller slutliga rekommendationer över vilka initiativ vår klient bör ta för att effektivast uppnå önskad målbild. I rapporten rankar vi aktiviteterna så att det tydligt finns specificerat vilka steg som skall tas och i vilken ordning. Allt levereras i ett lättläst konkret format. Här finns även en bilaga innehållande all rådata, med material från intervjuer och andra källor som bidragit till rapporten vi levererat.

Stöd i implementationen

Antoma Operation – efter slutfört projekt och tagna beslut övergår vissa av projekten i en implementationsfas. Antoma har resurser att delta operativt för att stödja att projektet får fotfäste och styrs upp mot dom mål som etablerats. Denna roll kan vara under varierande tid i samspel med vår uppdragsgivare.

Säkerställa genomförandet

Antoma Supervisor – för att säkerställa genomförandet kan Antoma erbjuda en supervisor-funktion, där vi med jämna intervaller styr upp implementation och följer upp aktivitetsnivån i linje mot beslutade mål. Detta gör vi i samspel med ansvarig chef eller projektansvarig. Rollen innebär att alla intressenter vet om att extern syn kommer följa utvecklingsstegen vilket oftast innebär positiv spänst i uppdragsgivarens organisation.

Här kan du läsa mer om våra tjänster. 

”Våra konsulter har alla erfarenheter från förändringsuppdrag i ledande position.