Insikt, analys och en tydlig målbild är grunden till all framgångsrik verksamhet

När man utarbetar eller förändrar sina strategier för att gå till marknaden, behöver man stanna upp och analysera den nuvarande situationen, samt skapa sig en tydlig bild och vision av vilka mål man vill uppnå samt vilken position man ska ta på marknaden.

Antoma Optimizer – Insight är tre moduler som hjälper er att analysera och strukturera er affärsmodell, er marknadspositionering, samt tänkbara scenarios till att ta banbrytande steg framåt.

Läs mer om varje delområde

 • Business Analysis

  Ofta upplever man att det viktiga strategiska arbetet med affärsplanen och den strategiska inriktningen, som varje ledningsgrupp genomför årligen, förlorar en del i vikt eftersom man inte hinner lägga tillräckligt med arbete på förberedelse, genomförande och dokumentation. Antoma har lång erfarenhet av att hjälpa ledningsgrupper att effektivisera och strukturera arbetet med affärsplanen. Vi hjälper er att förbereda, facilitera och dokumentera arbetet, så att ni och ert team kan fokusera på innehållet och de strategiska frågorna, och inte minst, att få samsyn i gruppen. LÄS MER UNDER ”TJÄNSTER”

 • Market Positioning

  För att framgångsrikt nå marknaden och kunderna krävs inte bara en tydlig affärsidé, utan även en tydlig positionering kopplat till företagets strategier. Vilka kundvärden erbjuder man och vad skiljer er från konkurrenterna. Antoma Market Positioning ger en enad syn på hur man ska positionera sig på marknaden för att vara trovärdig och differentiera sig från konkurrenterna. Underlaget används sedan för att skapa en tydlig och kraftfull marknadskommunikation. LÄS MER UNDER ”TJÄNSTER”

 • Signalsystemet

  Många av de företag vi pratar med upplever att prioriteringen mellan daglig leverans och långsiktig strategisk planering är svår. Problemet är dock inte ambition. Problemet är prioritering.
  En bra bild av nuläget och önskat läge, förståelse för prioriteringen mellan bråttom och viktigt, samsyn i ledningen, insikt kring verksamhetens framgångsfaktorer är några av de frågor som avgör vår fortsatta framgång.
  Med Antomas tjänst ”Signalsystemet” ger vi er dessa insikter och hjälper er att skapa en prioriterad handlingsplan! LÄS MER UNDER ”TJÄNSTER”