Från strategi och plan till genomförande

När arbetet med förberedande strategier och kompetensbyggnad är gjort, är det dags att leverera. Vare sig vi behöver etablera nya sätt att gå till marknaden, utöka med nya återförsäljare, eller utveckla befintligt partnerprogram.

Antoma Optimizer – Operations hjälper er att implementera de beslutade förändringarna och satsningarna. Oavsett om er modell är direkt eller indirekt försäljning, eller en kombination.

Läs mer om varje delområde

  • Go-to-Market Implementation

    Affärer innebär ständig förändring och så även sättet att nå sina kunder och nya marknader. Därför behöver man regelbundet se över hur man jobbar för att dels hitta nya kunder, men även utveckla befintliga kunder. Skall vi jobba direkt, genom partners eller flytta ut säljresurserna i den digitala världen? Frågorna kan vara många och med Antoma Go-to-Market Implementation skapar du förutsättningar för att bli ännu starkare och mer framgångsrik på din väg till kunden. LÄS MER HÄR (PDF)

  • Partner Scan & Recruitment

    Marknaden och kunderna förändras i en takt som vi aldrig tidigare sett. Vilket innebär att ni måste förändra ert sätt att gå till marknaden för att möta kunderna. Oavsett om ni aldrig tidigare haft en återförsäljarkanal eller om den ni har behöver kompletteras, så behövs ett strukturerat arbete för att hitta och rekrytera rätt återförsäljare. Vi hjälper er att ta fram en lista med potentiella kandidater inklusive rätt kontaktperson utifrån ert erbjudande. Därefter intervjuar vi de mest intressanta och arbetar fram en analys och rekommendation för det fortsatta rekryteringsarbetet. LÄS MER HÄR (PDF)

  • Partner Program Reengineering

    Genom att ständigt utmana företagets sätt att jobba med partners skapas förutsättningar för en lönsam partneraffär. Som företag bör vi ställa oss frågan om vi har rätt typ av partners, om de jobbar mot rätt marknader eller om vi internt har rätt processer och verktyg för att få ut maximalt av vårt samarbete. Det är frågeställningar vi belyser och finner svar på i Antoma Partner Program Regenerering. LÄS MER HÄR (PDF)