Antomas tjänster

Antoma Management Services och Antoma Optimizer™

Antoma Management Services


Läs/ladda ner PDF

Interim Management

Med Antoma Interim Management får du den extra bredd och djup som behövs för att snabbt skapa resultat.

Läs/ladda ner PDF

Strategy Weekend

En heldag workshop i trevlig och avslappnad miljö som ger gruppen energi och motivation att blicka framåt.

Antoma Optimizer™ Insight


Läs/ladda ner PDF

Business Analysis

Effektivisera och strukturera arbetet med affärsplanen.

Läs/ladda ner PDF

Market Positioning

Hur positionera sig på marknaden för att vara trovärdig och differentiera sig från konkurrenterna.

Läs/ladda ner PDF

Signalsystemet

Ger er rätt underlag för att utveckla er verksamhet vidare.

Antoma Optimizer™ Strategy


Läs/ladda ner PDF

Go-to-Market Strategy

Strategi för hur man ska utveckla sitt sälj- och marknadsarbete i med rätt val av kanaler.

Läs/ladda ner PDF

Channel Mix & Selection

Analysera och rekommenderar vilka typer av återförsäljare som passar ert erbjudande.

Läs/ladda ner PDF

Digital Strategy

Skapar bas för en digital strategi som stödjer era sälj- och marknadsprocesser.

Antoma Optimizer™ Readiness


Läs/ladda ner PDF

Partner Program

Anpassat partnerprogram för att ett framgångsrikt samarbete ska implementeras och drivas.

Läs/ladda ner PDF

Digital Systems & Tools

Rekommenderad plan som innefattar teknologier och tjänster för att optimera ert företags effektivitet.

Läs/ladda ner PDF

Organizational Readiness

Målbild med processkarta och plan för att optimera organisationens arbetssätt och struktur.

Antoma Optimizer™ Operations


Läs/ladda ner PDF

Go-to-Market Implementation

Skapar genomförarkraft av definierade planer.

Läs/ladda ner PDF

Partner Scan & Recruitment

Strukturerad metod för att skapa förutsättningar för framgångsrikt rekrytera rätt återförsäljare.

Läs/ladda ner PDF

Partner Program Reengineering

Ifrågasätta och omdefiniera återförsäljarprogram för en bättre ROI.

Antoma Optimizer™ Evaluation


Läs/ladda ner PDF

Channel Analysis

Objektivt analysera era viktigaste återförsäljare för att tydliggöra vilka ni bör fokusera extra på,

Läs/ladda ner PDF

Go-to-Market ROI

Skapar klarhet i vilka försäljningskanaler som ger bäst ROI och framtagande av en förändringsplan.

Läs/ladda ner PDF

Channel Benchmarking

Hur ert återförsäljarprogram matchar era konkurrenters program och hur återförsäljare ser på er.