Hitta den mest lönsamma vägen till kunden
– direkt, återförsäljare, digitalt, eller en kombination.

Antoma Optimizer™

Att generera intäkter till ett företag spänner över flera discipliner och kompetenser. Omvärlden förändras kanske snabbare än någonsin. Det är inte lätt att som ledare manövrera rätt i detta landskap.

Därför har vi tagit fram Antoma Optimizer™, som är ett strukturerat tillvägagångssätt och består av ett antal definierade tjänster. Med dessa hjälper vi er att på ett konkret och effektivt sätt utveckla rätt strategi för att kontinuerligt optimera er Go-to-Market modell.

Frågorna kan vara många. Känner ni att er nuvarande väg till kunden tappat fokus och att ni behöver hitta nya arbetssätt och metoder, men vet inte riktigt var ni skall börja? Ska den övergripande Go-to-Market strategin förändras? Skapar ert erbjudande konkreta värden? Har ni de rätta digitala lösningarna för att attrahera kunderna? Hur presterar er sälj- och marknadsorganisation? Vi hjälper er att hitta rätt.

  • Vi ser till att öka insikterna om vilka möjligheter det finns att tillgå, allt från nya affärsmodeller till nya teknologier.

  • Vi ser till att facilitera och uppdatera strategier som är moderna och skapar förutsättningar för framgångsrik resa framöver.
  • Vi ser till att förbereda vår klient att förändringar sker och att nya moderna teknologier sätts på plats för att kunna realisera klientens potential.

  • Vi ser till att realisera plan och strategier som är tagna, implementera nya verktyg och uppdatera dom guidelines som finns för att ha ramverk och rätt partners på plats.

  • Vi ser till att följa upp genomförda planer och se vilka effekter i konkreta ROI-analyser. Vi benchmarkar om vår klient har en uppsatt operation för sälj och marknadsarbetet som är i linje med marknaden eller ej.

Här kan du läsa mer om hur vi gör – från uppstart till genomförande.