Project Description

Kort film om Antoma – och digitalisering.

”Digitalisera eller dö!” Så löd budskapet från Anders Borg till Svensk industri. Och fortsätter – ”Svensk industri har inte råd att sitta still. Digitaliseringen kommer att förändra för de allra flesta branscher och företag.” Vi på Antoma är inne på samma linje. Och vi har metoder för att hjälpa våra kunder.

Antomas roll är att hjälpa vår uppdragsgivare att hitta den mest lönsamma vägen till kunden, vilket innebär att vi optimerar den valda Go-to-Market modellen. Att hitta den mest effektiva vägen till marknaden oavsett direktförsäljning, försäljning genom återförsäljare, digitala kanaler, eller som oftast en mix av dessa.

Antoma består av erfarna medarbetare som alla haft ledande operativa befattningar i olika verksamheter. 
Därmed har vi djup erfarenhet av att driva förändrings- och affärsutvecklingsarbete med fokus på att skapa affärer och intäkter, ofta genom återförsäljare och distributörer. Under våra snart 14 år har vi skapat oss en verktygslåda med insikter och kunskap som vi använt för att ge våra hittills drygt 100 kunder maximal effekt av uppdraget. Vi drivs av visionen att vara den ledande aktören som kombinerar etablerade säljmodeller med möjligheterna i den digitala transformationen.