Project Description

Hur motiverar man dagens säljare till att (över)prestera och fokusera på rätt saker?

Lyssna på vårt inspelade webinar. (40 minuter)

I detta webinar beskriver vi på Antoma och Activade hur du med hjälp av moderna verktyg och metoder kan få dina nya unga och hungriga säljare att överprestera genom att fokusera på rätt saker.

Våra presentatörer är Thomas Norrby, Antoma och Mikael Lindqvist, Activade, båda med ett förflutet från seniora ledarroller inom Svenskt näringsliv. De belyser de utmaningar dagens säljchefer upplever med den nya framåtsträvande och till stor del digitala generationens säljare. Dessutom presenteras en ny metod som vi kallar RACE, samt en beskrivning av ett verktyg som stöder denna process.