Project Description

Innebär digitaliseringen slutet för din indirekta kanal, eller kan den bli starkare?

Lyssna på vårt inspelade webinar. (35 minuter)

Den digitaliseringsvåg som pågår i samhället i stort och därmed även i våra B2B-kanaler reser många frågor – men hur många svar har du?  Detta webinar belyser de frågeställningar och de utmaningar vi ser för den indirekta kanalens fortsatta framgång. Vi pekar även på de stora möjligheter som uppenbarar sig om man är på tå och tar till sig de nya lösningarna och trenderna. Detta oavsett om du verkar som leverantör och ansvarar för en återförsäljarkanal eller om du sitter som ansvarig hos en återförsäljare och ser hur dina leverantörer börjat, eller skall börja, förändra sina Go-to-Market modeller.