Project Description

Vårt bidrag var att lyfta Extendas marknadsföring till en integrerad process med partners, kunder och dessutom utnyttja digitala element i marknadsmixen

”Extenda är nordens ledande leverantör av kassalösningar för detaljhandeln. En kraftig expansion har gjort att organisationen fokuserat på produktutveckling och tjänster till våra kunder – som det ska vara!

Den snabba utvecklingen har gjort att vi inte haft tid att fokusera på marknadsföring som vi borde. Vi tog då hjälp av Antoma för att få hjälp att identifiera nyckelområden i en marknadsplan att prioritera och sedan säkerställa aktiviteter som svara upp mot dessa.

Resultatet har blivit att vi jobbar efter en tydlig marknadsplan med ett antal aktiviteter för att stärka vårt varumärke, skapa synlighet och bygga relationer med vår målgrupp. Vi har även jobbat med referenser och PR.

Genom att konsulten från Antoma har en bred och mångårig kompetens inom marknadsförings- och försäljningsområdet, har vi tillgång till en självgående och proaktiv resurs som hjälper oss att fatta strategiskt riktiga beslut och säkerställa effektiv genomföring och uppföljning.

Extenda står inför en spännande expansion på den internationella marknaden och genom att anlita Antomas tjänst Marknadsfunktion, kan vi anlita så mycket marknadsföringskapacitet som vi behöver och alltid vara säkra på leverans av kvalitet och erfarenhet, utan att själva behöva anställa den typen av resurs själva – vilket skulle innebära betydligt högre kostnader.

Vi är mycket nöjda med samarbetet med Antoma!”

Björn Alexanderson
Försäljnings- och Marknadsdirektör, Extenda AB

”Vi är mycket nöjda med samarbetet med Antoma!”

 

Läs fler