Project Description

Tillsammans med Lumagates grundare, byggde vi upp företagets marknadsföring från grunden för att sedan expandera till övriga Norden

”Lumagate grundades 2006 med visionen att hjälpa våra kunder bli bättre genom att använda rätt verktyg inom IT. Vi såg att företag fortfarande jobbade som de alltid gjort utan att ta till sig den nya tekniken som underlättar för IT-avdelningen.

Vårt mål är att göra våra kunder mer effektiva och automatiserade genom att använda de bästa produkterna på marknaden och implementera dem på rätt sätt. Vårt fokus ligger helt inom Microsofts produktfamilj System Center med lösningar för systems management.

Lumagate har ett behov av att expanderas mot nya kunder och marknader och för att uppnå detta behövde vi hjälp att positionera oss och tänka strategiskt kring vår marknadsföring. Vi tog då hjälp av Antoma, som genom en av sin konsulter agerar marknadschef åt oss i den omfattning vi har behov av. Genom en inledande workshop identifierade vi tillsammans nuläget och våra målsättningar på kort och lång sikt, för att Antoma sedan skulle kunna hjälpa oss att ta fram en marknadsplan.

Med kreativitet och erfarenhet har Antoma hjälpt oss i arbetet att ta fram en realistisk och innehållsrik marknadsplan och framförallt säkerställt att vi levererat de aktiviteterna vi kommit överens om.

Genom att använda oss av Antomas tjänst Marknadsfunktion har vi fått tillgång till en marknadsavdelning i den omfattning vi har behov av. Det ger oss möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt leverera marknadsföring som stödjer våra affärsmål och resultaten har varit mycket bra.

Med Antomas breda erfarenhet kring marknadsföringshantverket och kontaktnät har vi kunnat utnyttja flera komponenter i marknadsföringsmixen, som gett en effektiv bearbetning av marknaden.

Lumagate har under det senast året vuxit kraftigt och vi ser en stor potential för Microsoft System Center och våra tjänster framöver och det känns som vi har lagt en bra grund i marknadsföringsarbetet tillsammans med Antoma för att fortsätta utvecklas.”

Ulf Månsson
VD, Lumagate

”Med Antomas breda erfarenhet kring marknadsföringshantverket och kontaktnät har vi kunnat utnyttja flera komponenter i marknadsföringsmixen, som gett en effektiv bearbetning av marknaden.”

Läs fler