Project Description

Affärsplanering med strategiska målsättningar och praktisk aktivitetsplan

”När jag började omstruktureringsarbetet av Office Document så behövde jag stöd och hjälp för att hitta rätt struktur och ambitionsnivå på min affärsplaneringsprocess och kommunikation av densamma. De som hjälpte mig i detta arbete var Antoma, och de bidrog starkt till den positiva utveckling bolaget fick. Dels genom att hjälpa till med struktur och innehåll i själva planeringsarbetet men också genom sin personliga erfarenhet driva och utmana oss i arbetet med affärsplanen, både mig själv och övriga ledningen.

Resultatet var en konkret och tydlig plan för hur bolaget skulle förflytta sig från nuläget till den önskade visionen om tre år. Dels med tydliga strategiska mål, men också med en prioriterad aktivitetslista med ansvarig och färdigdatum, som än idag ligger till grund för hur verksamheten
drivs och utvecklas.”

Hans Karlsson
VD Office Document

”Antoma bidrog starkt till den positiva utveckling bolaget fick”

Läs fler