Project Description

Struktur för att effektivt jobba med partners och få dem att fokusera på att sälja våra lösningar

“PacketFront är ett Svenskt innovativt företag med bredbandsprodukter som vi säljer över hela världen. Vi hade vuxit kraftigt genom egen försäljning och även hunnit få ett samarbete med några potentiella internationella partners. Problemet var att vi inte hade någon tydlig struktur för hur vi effektivt skulle jobba med partners, vad vi skulle erbjuda dom och hur vi skulle få dom att fokusera på att sälja våra lösningar på sina lokala marknader. Vi behövde ett tydligt partnerprogram.

Antoma fick uppdraget att bygga upp vårt nya partnerprogram, lansera och få igång det.
Med sin erfarenhet av vad som är viktigt i ett partnersamarbete och hur man på ett effektivt sätt skapar och implementerar ett fungerande partnerprogram, har Antoma på ett utmärkt sätt hjälpt oss att utveckla vår partneraffär.”

Per-Olof Stark
International Sales Manager
PacketFront

”Med sin erfarenhet av vad som är viktigt i ett partnersamarbete har Antoma på ett utmärkt sätt hjälpt oss att utveckla vår partneraffär.”

Läs fler