Project Description

Under ett välbesökt frukostmöte presenterade Antoma nya insikter utifrån Kanaloptimeraren, en marknadsundersökning som Antoma genomförde i slutet av 2015.

Nedan är några exempel utifrån Kanaloptimeraren 2015 som presenterades på seminariet.

  • 44%, nästan hälften av tillverkarna vill rekrytera nya typer av partners. Detta speglar den fart den digitala transformationen har fått upp inom B2B. Förvandlingen handlar om att vi går från produkt till tjänst, från att äga till att hyra, från att betala för varan till att betala för nyttjandegraden osv. Morgondagens affärsmodeller och processer kommer skapar nya spelregler och krav på  vilka partners som krävs.
  • 61%, mer än hälften av tillverkarna upplever en ökad förväntan från sina slutkunder (B2B)  om service och informationstjänster som är i nivå med det dom upplever som konsument. B2B-företag generellt har oftast en lång väg att gå, många även rent basala tjänster är utmanande att ta fram då bolagen sitter på gamla system som skapar en stor teknikskuld. Detta ger möjligheter för bolag med helt nya affärsmodeller (typ Uber) att etablera sig och leverera tjänster och värden för B2B-kunden som är väsentligt bättre än vad som erbjuds av traditionella bolag.