Project Description

Utveckling, implementation och drift av ett professionellt partnerprogram

Antoma har fått i uppdrag att i TeliaSoneras satsning på maskin-till-maskin kommunikation (M2M) skapa och driva Telias M2M Partnerprogram. Uppdraget omfattar att utforma partnerprogrammet, rekrytera lämpliga partners och driva aktiviteter för att få igång partnernätverket i samarbeten kring erbjudanden, marknadsföring, försäljning och affärsrelationer. Se www.teliasonera.com/m2m.

”Partnerprogrammet är en väldigt viktig framgångsfaktor för oss på TeliaSonera för att lyckas i vår M2M-satsning. Antoma har på ett mycket erfaret sätt drivit uppdraget att skapa ett attraktivt och fungerande partnerprogram. Och man har på ett mycket professionellt sätt konkret och praktiskt rekryterat partners och genomfört aktiviteter för att få igång partnernätverket i relationerna med Telia.

Jag är extremt nöjd med Antomas insatser, kompetensen att utveckla ett bra partnerprogram och hur man sedan praktisk har implementerat och drivit det för att skapa ett väl fungerande partnernätverk. Jag kan starkt rekommendera Antoma för både strategin och genomförandet av ett väl fungerande och affärsorienterat partnerprogram.”

Hans Dahlberg
Chef TeliaSonera M2M Global Services

Lyssna på Hans om partnersatsningen.
Besök TeliaSoneras M2M/IoT partnersajt.

”Jag är extremt nöjd med Antomas insatser”

Läs fler