Project Description

Gör utvecklings- & teknikbolag mer kommersiellt och marknadsinriktat

”Antoma har vid ett flertal tillfällen hjälpt Trio i olika projekt och alltid levererat resultat genom ett professionellt uppträdande och med ett väl genomtänkt upplägg och material. Ett extra stort bidrag till vårt företags utveckling var deras insatser inom marknadsföringsområdet, där vi som ett utpräglat utvecklings- och teknikbolag behövde bli mer kommersiella och marknadsinriktade.

Antomas bidrag i denna förändringsprocess var dels av mer strategisk art för att tydliggöra vår marknadsstrategi och vårt erbjudande men också genom praktiska operativa insatser i rollen som tillförordnad nordisk marknadschef. Jag kan starkt rekommendera Antoma för denna typ av insatser”

Michael Stubbing
CEO Trio Enterprise AB

” Antoma har alltid levererat resultat genom ett professionellt uppträdande och med ett väl genomtänkt upplägg och material”

Läs fler