Skapa förutsättningar för ett framgångsrikt genomförande

Beslutad strategi eller nya insikter skapar behov av förändring. Det kan t ex handla om att tillföra modern teknologi, skapa ett partnerprogram eller förändra organisationen. Att genomföra förändringar utan att besluten är förankrade leder oftast till misslyckade förändringsprojekt. Effekten uteblir och medarbetarna känner sig oengagerade.

Tjänsterna inom Antoma Optimizer – Readiness, hjälper er att strukturera processerna och förbereda organisationen, för ett nytt partnerprogram eller digitala verktyg. Dessutom säkerställs att förändringarna även förankras och synkroniseras med övriga organisationen.

Läs mer om varje delområde

  • Partner Program

    Vid en indirekt försäljningsmodell är det viktigt att ha ett strukturerat, tydligt och attraktivt partnerprogram för att skapa en lönsam partneraffär och lojala återförsäljare. Antoma levererar ett anpassat partnerprogram, som är en ”kokbok” med receptet för hur ett framgångsrikt samarbete ska implementeras och drivas. Utgångspunkten för arbetet är att vi tar reda på de förväntningar och prioriteringar som partners anser är viktiga för ett samarbete. LÄS MER HÄR (PDF)

  • Digital Systems & Tools

    Utbudet av applikationer som skall effektivisera er verksamhet har aldrig varit större än idag. Vilka stödjer er verksamhet bäst? Frågorna är många, svaren svåra att hitta och det förändras oerhört snabbt. Antoma arbetar fram en rekommenderad plan som innefattar teknologier och tjänster baserat på erfarenhet och ert bolags förutsättningar för att optimera ert företags effektivitet. LÄS MER HÄR (PDF)

  • Organizational Readiness

    Nya innovativa arbetssätt och go-to-market modeller sätter gamla sanningar ur spel. Skall effekten av ny investering eller strategi uppnås måste medarbetarna vara redo och integrerade i den nya miljön. Antoma skapar en processkarta, målbild och plan för att optimera organisationens arbetssätt och struktur med tydliga roller och ansvar. LÄS MER HÄR (PDF)