Stor utvecklingspotential hos svenska IT-företag – men samtidigt stor risk

4 mars, 2019 |Kommentarer inaktiverade för Stor utvecklingspotential hos svenska IT-företag – men samtidigt stor risk

IT-branschen står inför en omvälvande förändring. I takt med industrialiseringen av IT-tjänster förutspår Radar* ett betydande utvecklings- och mognadssteg inom IT-branschen.
Det innebär i korthet att IT-tjänst-leverantörer måste utvärdera och differentiera sitt erbjudande och addera nya värden i sin leverans.

Samtidigt befinner sig flertalet svenska IT-företag idag i ett läge där den stora utmaningen är att leverera på efterfrågan och attrahera rätt kompetenser för verksamheten.

Detta kortsiktiga fokus är givetvis lätt att förstå men att försumma utveckling av verksamheten och erbjudandet innebär en risktagning givet den utveckling och utmaningar som IT-branschen står inför.
Samtidigt ökar sannolikheten för en långsammare ekonomisk tillväxt, vilket leder till ett mer akut läge.

I en nyligen genomförd undersökning av Antoma i samarbete med partnerföreningen för Microsoft-partners, IAMCP Sweden, framstår följande områden som särskilt viktiga att belysa:

  • Endast 1 av 3 företag planerar för förändringar i marknaden
  • Mindre än hälften arbetar kontinuerligt med att utveckla sina erbjudanden
  • Nästan hälften av företagen saknar en tydlig plan för hur de aktuella målen skall uppnås
  • Endast 1 av 10 företag har fullt fokus på att utveckla sina kunders verksamhet
  • Hälften av företagen har brister eller saknar helt en strukturerad nykundsbearbetning
  • Hos endast 1 av 3 företag skapar marknadsaktiviteter konkreta affärer
  • 4 av 5 företag behöver utveckla affärsmässigheten hos säljare och konsulter

Resultatet visar att många företag har ett antal avgörande frågor att adressera, dels för kortsiktig lönsamhet men också för långsiktig överlevnad.

Den främsta utvecklingspotentialen enligt denna analys finns i ett ökat värde i erbjudandet, utvecklad förmåga att bearbeta marknaden och skapa maximalt värde hos befintliga kunder.

En tydlig målbild, ett trovärdigt erbjudande och en engagerande företagskultur attraherar och motiverar dessutom sannolikt både framtida och befintliga medarbetare!

De aktuella behoven skiftar givetvis starkt mellan olika företag, varför ett första steg är en genomlysning bör göras för att fastställa det aktuella nuläget och därifrån göra rätt prioriteringar.

För ytterligare information, kontakta oss!

claes.strand@antoma.com , 0705-52 68 30
per.akerstrand@antoma.com, 0738-38 57 57
thomas.Norrby@antoma.com , 0725-64 64 23

info@iamcp.se Valentino Berti, 0703-54 16 56

OM IAMCP

IAMCP (International Association of Microsoft Channel Partners) är en internationell organisation som finns i närmare 40 länder. IAMCP Sweden är föreningen för svenska Microsoft-partners

Källa. ”Den perfekta stormen” Rapport utgiven av Radar Ecosystem Specialist, 2017