Antoma  –  Med fokus på att öka era intäkter

Vår ambition är att vara Nordens ledande affärsrådgivare när du önskar tillväxt och lönsamhet. Vi är specialister inom strategier och handlingsprogram för öka intäkterna med effektiva marknads- och försäljningsinsatser.

Erfarenhet

Antoma består av erfarna medarbetare som alla haft ledande operativa befattningar i olika verksamheter. Därmed har vi djup erfarenhet av att driva förändrings- och affärsutvecklingsarbete med fokus på att skapa affärer och intäkter. Under våra 15 år som konsultföretag har vi skapat oss en verktygslåda med insikter och kunskap som vi använt för att ge våra hittills drygt 100 kunder maximal effekt av uppdraget.

Intäktsfokus

Våra uppdrag är att utveckla kanalstrategier och partnerprogram, företagsetableringar, affärs- och organisationsutveckling, försäljnings- och marknadsstrategier och interim management. Oftast är uppdragsgivaren VD eller ledningsgrupp som har tillväxtfokus och är modiga att genomföra förändringar och tillvarata nya möjligheter för att vinna kunder och marknad med målet att optimera sina intäkter.

Metodik

Vår metodik baseras på Antomas välbeprövade arbetsmodeller, verktyg, konsultorganisation och samarbetspartners. Med Antomas konsulter och nätverk av specialistpartners har vi erfarenhet och kapacitet att ta oss an både stora och mindre projekt.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar.